Hidlo gan

> MAP CYNNYDD

Mae’r map rhyngweithiol hwn yn dangos rhai lleoliadau lle mae cynnydd gwirioneddol wedi’i wneud ar ein taith tuag at y canlyniadau a ddiffinnir yn ein cynllun partneriaeth.

  • map-pin-pink Cymunedau a'r Economi
  • map-pin-green Amgylchedd
  • map-pin-blue Iechyd a Lles

> Cynllun Eryri

Mae Cynllun Eryri yn adlewyrchu newid sylweddol yn yr ymagwedd a gymerwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn creu cynllun ar gyfer rheoli Eryri.

Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu yn wir ysbryd partneriaeth. Rydym wedi gweithio’n agos i ddatblygu Cynllun Eryri nid yn unig gyda’r sefydliadau hynny sydd â chyfrifoldebau statudol, ond gyda’r holl sefydliadau sy’n ymwneud mewn rhyw ffordd â gofalu am Eryri ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Drwy weithio gyda’n gilydd credwn y gallwn gyflawni pethau gwych.

cyflwyno erthygl cynnydd partneriaeth

> Ein Partneriaeth

Mae Cynllun Eryri yn adlewyrchu newid sylweddol yn yr ymagwedd a gymerwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn creu cynllun ar gyfer rheoli Eryri. Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu yn wir ysbryd partneriaeth

Rydym wedi gweithio’n agos i ddatblygu Cynllun Eryri nid yn unig gyda’r sefydliadau hynny sydd â chyfrifoldebau statudol, ond gyda’r holl sefydliadau sy’n ymwneud mewn rhyw ffordd â gofalu am Eryri ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Drwy weithio gyda’n gilydd credwn y gallwn gyflawni pethau gwych.